Algemene voorwaarden

Wie zijn wij?

TT Progress vzw, een vennootschap zonder winstoogmerk, met zetel te Cederlaan 32, 9800 Deinze, ondernemingsnummer 0783.752.575, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heren Nikolai Baklicharov en Brecht Vyncke, bestuurders, TT Progress Coach Brecht, een commanditaire vennootschap, met zetel te Cederlaan 32, 9800 Deinze, ondernemingsnummer 0781.584.824, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Brecht Vyncke, zaakvoerder en TT Progress Coach Nikolai, een commanditaire vennootschap, met zetel te Nieuwstraat 32, 9990 Maldegem, ondernemingsnummer 0781.660.642, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Nikolai Baklicharov, zaakvoerder. Hierna samen “TT Progress” genoemd.

Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk inititatief/activiteit georganiseerd door TT Progress. Dit omvat alle clubtrainingen, privétrainingen, small group trainingen, dagstages, weekstages, bedrijfsevenementen en initiaties. Bij elke offerte, aanbieding, overeenkomst en de daaruit vloeiende diensten, van welke aard dan ook tussen TT Progress en de klant/speler/organisatie zijn onderhevig aan deze voorwaarden. Afwijkingen op de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door beide partijen zijn overeengekomen.

Inschrijving

Een inschrijving voor een activiteit van TT Progress kan door een mailtje te sturen naar info@ttprogress.be of door het formulier op de website (dagstage | weekstage) in te vullen.

Een inschrijving voor een deelname aan een activiteit van TT Progress dient altijd te gebeuren door een meerderjarige. Indien een minderjarige deel wilt nemen aan een actviteit van TT Progress, dient hiervoor steeds de toestemming van de ouders of de voogd van de minderjarige te bekomen. Door toe te stemmen met de algemene voorwaarden, bevestigt deze persoon dat hij meerderjarig is of toestemming heeft bekomen van de ouder/voogd om het kind in te schrijven.

Aansprakelijkheid

TT Progress en zijn bestuur, trainers, vrijwilligers en partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade, letsel, ongevallen, diefstal, verlies, en dit in de meest ruime context, ongeacht de oorzaak ervan, tijdens de deelname aan activiteiten georganiseerd door TT Progress. TT Progress streeft ernaar om een veilige omgeving aan te bieden aan alle deelnemers, personen, toeschouwers om zo het risico op voorgaande vermelde zaken te verkleinen. Door toe te stemmen met de algemene voorwaarden gaat de deelnemer of de persoon wie toestemming heeft gekregen van de ouder/voogd van het kind dat alle TT Progress-initiatieven op eigen risico zijn.

Annuleringen

 • De deelnemer heeft het recht om zijn inschrijving op te zeggen zonder opgave van reden tot 14 dagen voor aanvang van de activiteit. Indien de deelnemer reeds zijn inschrijvingsgeld betaald heeft, heeft de deelnemer het recht om 100% van het inschrijvingsgeld terug te vragen door middel van een mail te sturen naar info@ttprogress.be. Een bestuurder van TT Progress zal bijgevolg 100% van het inschrijvingsgeld terugstorten binnen de 30 werkdagen.
 • Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de activiteit is de deelnemer 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd aan TT Progress. Indien het inschrijvingsgeld reeds betaald werd, heeft de deelnemer het recht om 50% van het inschrijvingsgeld terug te vragen door middel van een mail te sturen naar info@ttprogress.be. Een bestuurder van TT Progress zal bijgevolg 50% van het inschrijvingsgeld terugstorten binnen de 30 werkdagen.
 • Bij annulering na 7 dagen voor aanvang van de activiteit is de deelnemer 100% van het inschrijvingsgeld verschuldigd aan TT Progress. Indien het inschrijvingsgeld reeds betaald werd, kan er geen beroep worden gedaan op het recht om het inschrijvingsgeld teruggevorderd te krijgen.
 • TT Progress zal een uitzondering maken op bovenstaande 3 gevallen indien de deelnemer een doktersbewijs kan voorleggen waarop vermeld staat dat de deelnemer niet in staat is te sporten EN dit ten laatste 15 minuten voor aanvang van de activiteit aan TT Progress laat weten. Dit bewijsstuk dient doorgemaild te worden naar info@ttprogress.be en te worden geverifieerd door een bestuurder van TT Progress vooraleer een terugbetaling kan worden gedaan.

Een inschrijving kan, 15 minuten voor aanvang van de activiteit, door TT Progress, zonder het te moeten geven van een reden, geannuleerd worden. TT Progress zal in dergelijk geval het inschrijvingsgeld terugstorten op het rekeningnummer waarmee de inschrijving is betaald. Er kan nooit een schadevergoeding geëist worden in dergelijk geval.

Cadeaubon

Geldigheid

 • De cadeaubon kan slechts op één naam worden geregistreerd en is niet overdraagbaar aan een andere gebruiker.
 • Naamwijzigingen zijn niet toegestaan nadat de cadeaubon is geregistreerd.
 • De cadeaubon blijft geldig gedurende een periode van 1 jaar vanaf de datum van aankoop.
 • Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt, verlengd of vergoed.

Annulering en terugbetaling

 • Geboekte privétrainingen kunnen tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd of gewijzigd.
 • Bij annuleringen binnen 48 uur voor aanvang is restitutie niet mogelijk.

TT Progress zal een uitzondering maken op het bovenstaande geval indien de deelnemer een doktersbewijs kan voorleggen waarop vermeld staat dat de deelnemer niet in staat is te sporten EN dit ten laatste 15 minuten voor aanvang van de activiteit aan TT Progress laat weten. Dit bewijsstuk dient doorgemaild te worden naar info@ttprogress.be en te worden geverifieerd door een bestuurder van TT Progress vooraleer de geboekte trainingssessie kosteloos geannuleerd kan worden.

Een privétraining kan, 15 minuten voor aanvang van de activiteit, door TT Progress, zonder het te moeten geven van een reden, geannuleerd worden. TT Progress zal in dergelijk geval kosteloos de privétraining annuleren. Er kan nooit een schadevergoeding geëist worden in dergelijk geval.

Privacyverklaring

Algemeen

Trainersorganisaties: TT Progress Coach Brecht, TT Progress Coach Nikolai en TT Progress VZW samen onder 1 noemer "TT Progress"
Adres: Cederlaan 32, 9800 Deinze / Nieuwstraat 32, 9990 Maldegem / Cederlaan 32, 9800 Deinze.
Rechtsvorm: CV / CV / VZW
Ondernemingsnummer: 0781.584.824 / 0781.660.642 / 0783.752.575
Website: www.ttprogress.be

Contactpersoon trainersorganisatie en verantwoordelijke naleven van de privacywetgeving:
Naam: Brecht Vyncke
Telefoon: 0472 08 96 59

TT Progress wil kwalitatieve trainingen aanbieden in België voor verschillende doelgroepen (jeugd, recreanten, competitiespelers, topsporters, g-sporters, bedrijven, enzovoort).

De partners en klanten van TT Progress worden verwerkt in een database.

Persoonsgegevens

TT Progress houdt volgende algemene persoonsgegevens bij:

 • Identificatiegegevens: naam, telefoonnummer (eventueel ook van de ouders/voogden), e-mailadres (eventueel ook van de ouders/voogden)
 • T-shirtmaat
 • Beeldmateriaal: foto's en video's
 • Bancaire informatie: rekeningnummer
 • Tafeltennisinhoudelijke informatie: klassement, club, provincie, info over techniek, tactiek, training
 • Opleidingen en vormingen
 • Ongevalsaangiftes
 • Eventuele handicap

TT Progress houdt verder geen gevoelige persoonsgegevens (medisch dossier, dieet, seksuele geaardheid, enzovoort) bij.

Betrokkenen

TT Progress houdt persoonsgegevens bij van:

 • Alle spelers/klanten
 • Deelnemers aan stages
 • Partnertrainers
 • Partnerorganisaties/bedrijven

Deze persoonsgegevens worden via diverse manieren verwerkt:

 • Wij houden alle gegevens van klanten bij in een Exceldocument op de Google One Drive

De rechten om dit document aan te passen zitten bij de twee vennoten van TT Progress (Coach Brecht en Coach Nikolai). Het Exceldocument is terug te vinden op de drive van onze gemeenschappelijke Gmail-account. Om hierop aan te melden dient een wachtwoord ingebracht te worden, dat alleen gekend is door Brecht Vyncke en Nikolai Baklicharov.

Verwerkingsactiviteiten

Verwerking is het verzamelen, raadplegen, verspreiden, koppelen, registreren of vernietigen van gegevens:

 • Organisatie trainingen: TT Progress registreert persoonsgegevens in een Excelbestand om de klanten en partners te informeren over trainingen en (dag)stages
 • Organisatie opleidingen: TT Progress registreert persoonsgegevens van partnertrainers en klanten die deelnemen aan opleidingen en vormingen
 • Organisatie evenementen: TT Progress registreert persoonsgegevens van de gebruikers van haar aanbod en de registratie van betalingen (trainingen, (dag)stages en andere evenementen)
 • Voor VZW-vrijwilligers: TT Progress registreert persoonsgegevens van haar vrijwilligers om te voldoen aan de vrijwilligerswetgeving
 • Leveranciersboekhouding: TT Progress registreert persoonsgegevens van de leveranciers voor het opmaken van contracten, de betaling van facturen en de correcte verwerking in de boekhouding
 • Sociale media: TT Progress registreert de mensen die haar Facebookpagina en Instagramaccount volgen